NORMES DE RESERVA DE PISTES I FUNCIONAMENT

 1. Els abonats del Club podran reservar pista amb l’antelació que desitgin.
 2. Es obligació de l’abonat anul·lar les pistes reservades amb un mínim de 24 hores d’antelació.
 3. En cas de no anul·lar la pista amb l’antelació estipulada, tant abonats com usuaris de la instal·lació, hauran d’abonar 4€ per pista reservada exceptuant en cas de pluja.
 4. L’usuari de la instal·lació (a excepció de l’abonat), podrà reservar pista amb un màxim de 72h (3 dies) d’antelació.
 5. En cas de pluja, és obligació de l’abonat o usuari, trucar per assegurar-se si es pot jugar o no.
 6. No es podrà reservar pista si l’abonat o usuari tenen algun deute pendent amb el Club.
 7. Les reserves de pista seran d’un mínim de 60min i un màxim de 90min.
 8. Es podrà ampliar el temps de reserva de pista a 120min sempre que no perjudiqui el bon ús de la instal·lació o si no hi ha reserva de pista posterior.
 9. Les reserves de les pistes, sempre es regiran pel rellotge de secretaria.
 10. Es obligació de l’abonat o usuari personar-se a secretaria abans d’entrar a la pista per notificar la seva assistència.
 11. El Club no es fa responsable del mal ús dels abonats o usuaris en cas de no respectar i complir l’horari de reserva de pista.
 12. Totes aquestes normes entren en vigor a partir de l’1 de novembre de 2015.

NORMES D’ÚS

 1. Les normes seran d’obligat compliment per tots els usuaris de la instal·lació.
 2. És obligació de tots els usuaris de la instal·lació estar al corrent de les normes d’ús d’aquesta.
 3. Trobareu les normes d’ús exposades en diferents punts de la instal·lació com a secretaria, al gimnàs, a l’entrada del club, als diferents cartells d’informació…
 4. Qualsevol dubte serà resolt prèvia consulta a la secretaria del Club.
 5. Qualsevol abonat del Club té dret a accedir a la instal·lació sense diferència de classes.
 6. Tot abonat o usuari menor de 14 anys ha d’anar acompanyat d’un adult.
 7. Els abonats infantils tenen accés a les instal·lacions del Club, considerant-se als pares o tutors, únics responsables dels actes d’aquests.
 8. No està permesa l’entrada al gimnàs a menors de 16 anys si no és sota la supervisió d’un adult.
 9. Tots els abonats estan obligats a identificar-se a petició de qualsevol treballador del Club.
 10. L’horari de les instal·lacions el decideix la junta directiva del Club.
 11. Tradicionalment, les instal·lacions del Club Esportiu Pinedes del Castellet romandran tancades el dia 25 i 26 de desembre, i l’1 i 6 de gener.
 12. No està permès l’accés ni la permanència d’animals a las instal·lacions del Club.
 13. Està prohibida l’entrada de tot tipus de menjar i beguda a les instal·lacions.
 14. No està permès l’accés de vehicles a la instal·lació, exceptuant vehicles de càrrega o descarrega i només mentre s’està efectuant aquesta.
 15. En cas de mal ús de les instal·lacions o per molèsties als usuaris d’aquesta, el Club es reserva el dret d’admissió.
 16. El Club té a disposició dels usuaris fulls de reclamació.
 17. Per poder fer ús de les pistes de pàdel, tennis o la poliesportiva, abans s’ha d’avisar a secretaria.
 18. Les reserves de pistes seran per rigorós ordre d’arribada i complint amb l’horari prèviament reservat.
 19. No es podrà excedir en reserves de pistes el temps fixat, que serà com a màxim de 90 minuts diaris.
 20. Només en casos excepcionals, i sempre que no suposi un inconvenient a altres usuaris es podrà reservar més del temps màxim establert.
 21. Si per causes climatològiques o altres circumstàncies s’ha d’interrompre un partit o el temps de reserva d’aquest, el període transcorregut no podrà recuperar-se i els jugadors hauran d’abandonar la pista.
 22. L’horari i el temps de reserva de pistes es regirà pel rellotge de secretaria.
 23. Els serveis de reserva de pista i entrades de piscina, s’han d’abonar en el mateix moment, en cas contrari podrien ser expulsats de les instal·lacions.
 24. No està permès l’accés ni la utilització de les pistes de pàdel o tennis, del gimnàs o la poliesportiva si no es va vestit i calçat amb la indumentària adequada.
 25. El tipus d’indumentària per l’ús de les instal·lacions es decidirà des de la junta directiva del Club.
 26. No està permès l’accés a la piscina a menors de 16 anys sense companyia d’un adult.
 27. El Club no es fa responsable de l’oblit o la pèrdua d’objectes a les instal·lacions.
 28. L’usuari o abonat de la instal·lació serà responsable del bon ús d’aquesta i del material que hi ha.
 29. Els preus de la instal·lació seran aprovats per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i per la junta directiva del Club Esportiu Pinedes del Castellet.
 30. En el bar-cafeteria de la instal·lació podran celebrar-se festes o similars prèvia autorització de l’Ajuntament i de la junta directiva del Club.

Start typing and press Enter to search

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies